English   Nederlands  

algemene informatie

biologische werking

electronische werking

functionele werking

detection limieten

Present IT 2 software

demonstraties

contact

In Situ
In Situ version

 

flow through
flow through version

 

 

Functionele werking.

Elk meetinterval (in te stellen tussen 10 en 600 seconden) worden de klepstanden van alle mosselen gemeten. Deze klepstanden worden intern door de microcomputer via de software vertaald naar een waarde die ligt tussen 100 en 1000 eenheden. Deze getallen worden intern geëvalueerd aan de hand van criteria. Deze criteria bepalen de gevoeligheid van het totale systeem en kunnen met een ingebouwd menugestuurd computerprogramma worden ingesteld (met behulp van een extern aan te sluiten terminal).

De absolute waarden zullen van mossel tot mossel door hun onderling afwijkende afmetingen variëren en bovendien afhankelijk zijn van de instelling en afregeling van de elektronica.

De software berekent, aan de hand van de voor iedere mossel gemeten minimale (0%) en maximale (100%) waarde, de huidige klepstand in procenten.

Dit maakt een vergelijking van het individuele gedrag van de verschillende mosselen mogelijk, ondanks afmetings- (van de mosselen onderling) en afregelverschillen (van de elektronica).

Indien de ingestelde drempelwaarden worden overschreden volgt een alarm. Dit alarm sluit een potentiaalvrij alarmcontact, dat via de bijbehorende kabel aansluitbaar is.

In de software zijn de parameters, die de alarmcriteria vormen, in te stellen via een menu op een aan te sluiten terminal.

Tevens worden de batterijspanning en de temperatuur elke meetcyclus gemeten. Deze waarden zijn via de seriële terminalverbinding beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Logo