English   Nederlands  

algemene informatie

biologische werking

electronische werking

functionele werking

detection limieten

Present IT 2 software

demonstraties

contact

In Situ
In Situ version

 

flow through
flow through version

 

 

Electronische werking.

Op elke mossel zijn twee sensoren aangebracht, op iedere schelphelft één. Naar één spoeltje wordt een signaal van 250 kHz gezonden. In het tegenoverliggende spoeltje wordt hierdoor een spanning geïnduceerd waarvan de grootte omgekeerd evenredig is met de afstand tussen de twee spoeltjes. De grootte van de spanning is een maat voor de klepstand. Ter voorkoming van overspraak tussen de verschillende meetsignalen worden de zendspanningen een voor een uitgezonden en wordt ook alleen de bijbehorende ontvanger ingelezen (multiplexing).

Ten behoeve van de inlezing van de geïnduceerde spanning wordt het signaal gelijkgericht en via een A/D-converter gedigitaliseerd. Een microcomputer zorgt voor de afhandeling van de gegevensverwerking en toetsing aan de ingestelde evaluatiecriteria.

Door de interne evaluatie wordt bepaald of er sprake is van een alarmsituatie, hetgeen gemeld wordt via het (potentiaalvrij) alarmcontact.

Indien gewenst kunnen data, alarmmeldingen en eventueel berekende waarden naar de terminalpoort (RS422) gestuurd worden voor communicatie met computer of terminal. Met behulp van het software programma Present IT 3 kunnen deze gegevens opgeslagen en verwerkt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo